Tutkimusohjelma

 

Tutkimusohjelmassa paikannetaan ja kehitetään luovuuden ja innovatiivisuuden edellytyksiä, esteitä ja edistäjiä dialogisen johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta. Tavoitteena on luoda kansallinen dialogisen johtamisen viitekehys.

 

Tutkimus painottuu henkilöstön aloitteellisuuden, luovuuden ja innovatiivisuuden edistämiseen, koko henkilöstön oppimiseen ja osaamisen kehittymiseen sekä niitä tukeviin johtamis- ja organisoitumistapoihin kolmella eri työnantajasektorilla.

 

Tutkimusohjelman yhteiseen tutkimustehtävään vastataan seuraavien viiden osatutkimuksen kautta


1. Dialoginen johtaminen, valta, vastuu ja innovatiivisuus, erityisesti organisaatioiden rakennemuutoksissa (Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu, Sirpa Syvänen)

2. Innovatiivisuuden ja oppimisen tilat sekä dialoginen johtaminen tieto- ja viestintäteknologiaintensiivisissä työympäristöissä (Tampereen yliopiston CIRCMI, Kati Tikkamäki)

3. Esimiesten dialogisuusosaamiseen erityisesti haasteellisissa tilanteissa (Tampereen teknillinen yliopisto, Sari Tappura)

4. Urasuunnittelun, erityisesti työn kohtuullistamisen merkitys organisaatioiden uudistumiskyvyn tukena (Työterveyslaitos, Susanna Lundell, Antti Kasvio)

5. Dialogiset kehittämismenetelmät innovaatioiden ja luovuuden lähteinä (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Kaija Loppela, Timo Toikko)

Tutkimusohjelmaan sitoutuneet organisaatiot ja yhteistyötahot, kuten työnantaja- ja ammattijärjestöt sekä koulutusorganisaatiot, muodostavat avoimen innovaatioympäristön, jonka keskuudessa tutkimuksen tuottamia uusia toimintamalleja jaetaan ja kehitetään edelleen. 

Ohjelma edistää innovatiivisuutta ja kestävää työelämää ja tukee samalla pyrkimyksiä suomalaisten työpaikkojen työhyvinvoinnin, tuloksellisuuden, tuottavuuden ja kilpailukyvyn vahvistamista.