Tutkimus- ja kehittämiskohteet


1. Kunnalliset organisaatiot


Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP)
Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus ja vanhuspalveluiden vastuualue (1 palvelutalo ja 5 vanhustenkeskusta)
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (PKKY)
Tampereen kaupunki, perusopetuksen ja päivähoidon tuotantoalue (6 päiväkotia ja 3 peruskoulua)


Lisäksi dialogisen ja yhteistoiminnallisen tuloksellisuuden ja työelämän laadun kehittämisen arviointitutkimuksessa mukana

Kajaanin Mamselli liikelaitos
Kajaanin kaupungin keskushallinto
Sotkamon kunta
Tornion kaupunki


2. Seurakunnat ja seurakuntayhtymät


Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä ja Järvi-Kuopion seurakunta 
Ylä-Savon ev.lut. seurakuntayhtymä


3. Yksityiset organisaatiot


Mediatalo


4. Valtion organisaatiot


Valtion tekninen asiantuntijavirasto


Yhteistyötahot ja -verkostot


Dinno on Johtamisen kehittämisverkoston yksi kymmenestä kummihankkeesta Johtamisen kehittämisverkosto kokoaa ja levittää hyvän johtamisen käytäntöjä ja esimiestaitoja työpaikoille. Hyvällä johtamisella ja esimiestaidoilla on suuri merkitys työelämän laatuun, työurien pidentymiseen ja työn tuottavuuteen. Verkoston erityisenä tavoitteena on luoda laatukriteerit hyvälle johtamiselle sekä edistää eri-ikäisten johtamisen periaatteiden toteutumista.


Dinnon tekee yhteistyötä Kuntien tuloksellisuuskampanjan kanssa. Kuntatyönantajat KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt toteuttavat vuosina 2011–2014 yhteisen tuloksellisuuskampanjan. Sen tavoitteena on turvata kuntapalvelujen kilpailukyky ja laatu. KT:n, Jukon, Kunta-alan unionin, KTN:n ja TNJ:n yhteisellä kampanjalla edistetään palvelujen ja työelämän laatua sekä tuloksellisuutta työpaikoilla. Kampanjan johtoryhmänä toimii kunta-alan pääneuvotteluryhmä.Dinno on esillä Tuloksellisuuskampanjan seminaarissa Sosiaali- ja terveysalan tuloksellisuuden tekijät 23.4.2013.  Kuntatalo, kokoushuone B 3.8, Toinen linja 14, Helsinki.


Yhteistyökumppanit

Innotiimi Oy
JHL
Johtamistaidon Opisto
JUKO
JYTY
Kirkon alat ry
KTN
Kuntatyönantajat
Kuntien eläkevakuutus 

Leading Partners

Onnenpari Oy
Opinpaja Oy
SAK
SuPer
TJS Opintokeskus
TNJ
TTY, Edutech
Työturvallisuuskeskus
Kehittämis- ja työnohjauspalvelut Seija Strömberg

seija.stromberg(at)pp.inet.fi